Na granicy turystyki i kultury bez granic państwowych

Fundacja “Nad Rzeką”

O Nas

Grupą trzech znajomych, którzy dostrzegli potrzebę wprowadzenia na rynek turystyczny alternatywnych i nowoczesnych form działań wizerunkowych i promocyjnych. Nasz międzynarodowy kolektyw utworzyli w 2019 r.:Piotr Weckwerth, Serhii Zinchenko oraz Anton Karabach.

Główną siedzibą Fundacji jest Bydgoszcz, ale zasięg jej działań sięga znacznie dalej, obejmując nie tylko obszar miasta czy województwa kujawsko-pomorskiego, ale także całej Polski a nawet Europy. Szczególnie ważnym puntem działań Organizacji jest Ukraina.

Czytaj więcej

Aktualności

Kierunki działań

Współpraca międzynarodowa

re

Wsparcie migrantów

Szkolenia i kursy

Promocja

Wolontariat

Współpracujemy