O NAS

Fundacja Krzewienia Kultury i Turystyki „Nad Rzeką” to organizacja pozarządowa, zarejestrowana 31.07.2020 r. Fundację tworzy trzyosobowy, międzynarodowy zespół fundatorów, jednocześnie wchodzących w skład jej Zarządu. Są to: Piotr Weckwerth (prezes) oraz Serhii Zinchenko i Anton Karabach (wiceprezesi). Na stałe z Fundacją współpracuje Inna Yaremchuk.

Wśród najważniejszych kierunków działań, które realizuje (i planuje rozwijać) Fundacja, wymienić należy następujące kwestie: