Zwiedziliśmy m.in. Stare Miasto w Inowrocławiu.

19 października 2023

Mimo październikowych chłodów, kontynuujemy swoją inowrocławską misję!


W ostatnim czasie, wraz z grupą seniorów, zwiedziliśmy m.in. Stare Miasto w Inowrocławiu. A tam, jak zwykle zresztą, „oberwaliśmy” po oczach pięknem tutejszych zabytków!


Wszystko to w ramach projektu „Jestem stąd. Działam lokalnie!”.


Projekt dofinansowano ze środków EFS w ramach RPO Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 za pośrednictwem Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław