Zwiedziliśmy kolejne miejsca w Chełmnie!

19 września 2023

Projekt „Jestem stąd. Działam lokalnie!” trwa! Dziś zwiedziliśmy kolejne ciekawe miejsca w Chełmnie!


Spacerowaliśmy po miejskich plantach (tych nowych i tych starych) oraz ich okolicach. Potem zajrzeliśmy zaś do kościoła farnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, czyli najważniejszej i najbardziej monumentalnej, chełmińskiej świątyni.A skoro już byliśmy w kościele, nie sposób było sobie odmówić przyjemności wejścia na taras widokowy! Panorama Chełmna, podziwiana z tej wysokości, w pełni wynagrodziła trudy wspinaczki!Projekt dofinansowano ze środków EFS w ramach RPO Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 za pośrednictwem LGD Chełmno