Lipiec był bardzo, bardzo pracowity!

10 sierpnia 2022

Lipiec był bardzo, bardzo pracowity!


Postarajmy się więc podsumować to, co się wówczas działo!


Jako Fundacja, będąca częścią Міжнародний штаб допомоги українцям (МШДУ), wspólnie z Konsulat Honorowy Ukrainy w BydgoszczyRegionalny Punkt Informacyjno-Doradczy i Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zbieraliśmy i przekazywaliśmy pomoc humanitarną dla dzieci z okupowanych terenów Ukrainy oraz dzielnym obrońcom z Sił Zbrojnych.Dziękujemy firmie Synco – producent rur preizolowanych, a także restauracjom: Karafka, @La Rosa i Port 13 za zakup specjalnej żywności, która trafiła do ukraińskiego wojska. Dziękujemy również „Fundacji Charytatywnej Volia” reprezentowanej przez Pavlo Zharov, Ilya Bardin i również Vitalii Pushkin Rusanov doradca przewodniczącego Charkowskiego OVA i koordynatorowi Międzynarodowej Centrali Pomocy dla Ukraińców, za bezpośrednie przekazanie pomocy humanitarnej dzieciom i wojskowy.


Ponadto, nasza Fundacja przeprowadziła kilka wycieczek w języku ukraińskim, których trasa wiodła po Starym Mieście. Inna Yaremchuk zgromadziła jedną z największych grup w historii miasta (!), liczącą około 200 osób! Bardzo się cieszymy, że nasi goście tak bardzo interesują się historią i kulturą bydgoszcz.pl ! Na tym na pewno się nie zatrzymamy. Wycieczki będą odbywały się także w najbliższych miesiącach.


Dzięki środkom otrzymanym od Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy ponad 300 uchodźców z Ukrainy otrzymało pomoc humanitarną. Produkty i środki higieny osobistej również dostarczano do punktów dystrybucji pomocy dla Ukraińców w Bydgoszczy i regionie.Dziękujemy wolontariuszom za zaangażowania i pomoc przy działaniach naszej Fundacji!Dziękujemy za współpracę Fundacja Sztuka Wyboru/ The Art of Choice FoundationUA

Липень був дуже насиченим, тому, хочемо зробити підсумок!


Яко фундація яка входить в Міжнародний штаб допомоги українцям (МШДУ) Спільними зусиллями із Konsulat Honorowy Ukrainy w BydgoszczyRegionalny Punkt Informacyjno-Doradczy та Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego , ми зібрали та передали гуманітарну допомогу дітям з деокупованих територій України та нашим захисникам з ЗСУ.Хочемо подякувати фірмі Synco – producent rur preizolowanych, ресторану Karafka, @La Rosa і Port 13 за закуп спеціального харчування яке потрапило до наших військових. Також дякуємо БО„Благодійний Фонд Воля” в особі Pavlo Zharov, Ilya Bardin а також Vitalii Pushkin Rusanov радник голови Харківської ОВА та координатор міжнародного штабу допомоги українцям за безпосередню передачу гуманітарної допомоги дітям та військовим


2) Наш Фонд Сприяння Культурі та Туризму «Nad Rzeką» провела декілька екскурсій українською мовою по Старому місті. Екскурсовод Inna Yaremchuk зібрала одну з найбільших груп в місті приблизно 200 осіб!Ми дуже раді, що наші гості так цікавляться історією та культурою bydgoszcz.pl! На цьому не зупинимось, екскурсії тривають.


3) Завдяки коштам отриманим від Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, надали гуманітарну допомогу більше ніж 300 біженців з України. Доставили продукти та особисту гігієну в пункти видачі допомоги українцям в Бидгощі, та області.


Дякуємо нашим волонтерам за ініціативність та допомогу.

Дякуємо за співпрацю Fundacja Sztuka Wyboru/ The Art of Choice Foundation