31 maja w Bydgoszczy odbyło się spotkanie ukraińskiej delegacji z Międzynarodowego Sztabu Pomocy Ukrainie.

9 czerwca 2022

31 maja w Bydgoszczy odbyło się spotkanie ukraińskiej delegacji z Międzynarodowego Sztabu Pomocy Ukrainie.

Celem delegacji było nawiązanie współpracy w różnych sferach, w tak trudny dla Ukrainy czas.

Bardzo się cieszymy, że pomagamy Ukrainie nie tylko słowem, ale i czynem. Dla nas to bardzo ważne kroki, które mogą się przyczynić do zwycięstwa, rozwoju współpracy i odbudowy Ukrainy.

W składzie delegacji znaleźli się: Przewodnicząca Klubu Kobiet Biznesu Anna Krysiuk, Rektor ds. Nauki, Spraw Międzynarodowych i Inwestycji na Państwowej Uczelni Podatkowej w Irpieniu Wasyl Chmelyuk, Koordynator MSDU i Doradca Szefa Charkowskiego Obwodu Wojskowego Administracji Vitaliy Rusanov oraz koordynator projektu ekologicznego „Greening of the Planet” Jana Konyok.

Spotkanie rozpoczęliśmy od rozmowy z wojewodą kujawsko-pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem, dyrektorem centrum kryzysowego i bezpieczeństwa Rafałem Rewolińskim oraz pełnomocnikiem wojewódzkim ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Łukaszem Wojtczakiem. 

Podczas spotkania rozmawiano o pomocy, której udzielili dotychczas Polacy, w tym także mieszkańcy naszego regionu, Ukrainie. Omówiliśmy również współpracę z obwodami: lwowskim i charkowskim, aby móc nieść pomoc humanitarną, nawiązywać współpracę pomiędzy biznesem, kulturą, nauką oraz organizacjami NGO.

Przy okazji spotkania, Wojewoda wraz z delegacją z Ukrainy zasadzili przed budynkiem Urzędu Wojewódzkiego klon symbolizujący przyjaźń polsko-ukraińską.

Następnie, delegacja odbyła rozmowy z władzami miasta Bydgoszczy, m.in. wiceprezydentem Michałem Sztyblem, pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Bydgoszczy ds. Współpracy Międzynarodowej Joanną Zatai-Ross oraz Koordynatorką Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w Urzędzie Miasta Bydgoszczy Dorotą Glaza. Podczas spotkania omówiono nawiązanie współpracy B2B, pomoc humanitarną i współpracę z miastami Ukrainy.

Kolejnym punktem spotkania był kampus Wyższej Szkoły Gospodarki, gdzie delegacja spotkała się z Konsulem Honorowym Ukrainy w Bydgoszczy oraz Prezydentem Uczelni, Krzysztofem Sikorą, Rektorem Markiem Chamotem, Kanclerzem Filipem Sikorą oraz Dziekanem ds. Projektów Międzynarodowych Magdaleną Bergman. 

Odnowione zostało memorandum o współpracy, które zostało podpisane rok temu, ale spłonęło podczas bombardowania przez okupantów Uniwersytetu w Irpieniu. Uczestnicy dyskutowali także o wspólnych działaniach edukacyjnych oraz możliwości odtworzenia zniszczonego przez okupantów budynku Państwowej Uczelni Podatkowej w Irpeniu.

Delegacja spotkała się także z przedstawicielami bydgoskich stowarzyszeń, środowisk biznesowych i organizacji, aby nawiązać współpracę z Ukrainą i wspierać ukraińską gospodarkę. Obecni byli: Katarzyna Meger – Prezes Bydgoskiego Klastra Przemysłowego, Piotr Holka – Prezes Zarządu Holkap, Marcin Zapora – Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza, Wojciech Świtała – Prezes Fundacji Sztuka Wyboru oraz Michał Frelichowski – Rotary Club Bydgoszcz.

Następnie odbyło się spotkanie  z Nadwiślańskim Związkiem Pracodawców Lewiatan, w którym uczestniczyli:  Roman Rogalski – Prezes Zarzadu Nadwislanskiego Zwiazku Pracodawcow Lewiatan, Jaroslaw Halarewicz – Wiceprezes Nadwislanskiego Zwiazku Pracodawcow Lewiatan, firma BOHAMET SA, Janusz Niewiadomski – Wiceprezes Nadwislanskiego Zwiazku Pracodawcow Lewiatan, firma Eurotherm oraz  Katarzyna Marszalkowska – Dyrektor Biura Nadwislanskiego Zwiazku Pracodawcow Lewiatan

Strony dyskutowały o możliwości przyciągnięcia inwestycji na Ukrainę w celu ożywienia gospodarczego. Planowano także zorganizowanie okrągłego stołu i forum nawiązania relacji między ukraińskim a polskim biznesem.