„#OdkrywamBydgoszcz” – Promujemy dziedzictwo kulturowe Bydgoszczy w mediach społecznościowych!

18 grudnia 2021

W grudniu 2021 r. Fundacja realizowała projekt pn. „#OdkrywamBydgoszcz” – Promujemy dziedzictwo kulturowe Bydgoszczy w mediach społecznościowych!. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie w ramach naboru ofert w trybie art. 19, przyznane przez Biuro Kultury Bydgoskiej.


W ramach przedsięwzięcia realizowane były warsztaty, z zakresu prowadzenia mediów społecznościowych, a także z zakresu pisania artykułów na media społecznościowe. Projekt obejmował także  serię wycieczek krajoznawczych, w trakcie których uczestnicy zdobywali wiedzę z zakresu tworzenia treści na media społecznościowe.


Bazując na wiedzy, zdobytej w trakcie zajęć warsztatowych, uczestnicy wykonywali w trakcie wycieczek zdjęcia odwiedzanych miejsc i obiektów. Następnie, przy wsparciu kadry projektu, tworzone były opisy poszczególnych, napotkanych na szlaku atrakcji. Prace uczestników promowane były w kolejnych tygodniach na profilach Fundacji Krzewienia Kultury i Turystyki „Nad Rzeką”, na portalach: Facebook i Instagram. Każda z prac, których tematyka dotyczyła dziedzictwa kulturowego Bydgoszczy, promowana była przez 2 dni. Powstałe materiały oznaczone były hasłem: „#OdkrywamBydgoszcz”.


ZREALIZOWANO DZIĘKI WSPARCIU FINANSOWEMU MIASTA BYDGOSZCZY.