„(Mało) znane rzeki województwa kujawsko-pomorskiego” – przewodnik dla turystów kajakowych

30 lipca 2021

W okresie 01.05-29.07.2021 r. Fundacja realizowała projekt pn. „(Mało) znane rzeki województwa kujawsko-pomorskiego” – przewodnik dla turystów kajakowych. Zadanie, otrzymało dofinansowanie w ramach naboru ofert w trybie art. 19 a w zakresie turystyki i krajoznawstwa 2021 r., przeprowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Departament Sportu i Turystyki).


W efekcie działań projektowych przygotowana została publikacja, skierowana do miłośników turystyki kajakowej, a także wszystkich osób, zainteresowanych zasobami przyrodniczymi i kulturowymi regionu Kujaw i Pomorza.


Publikacja koncentruje się na mniej znanych ciekach wodnych, położonych w graniach województwa kujawsko-pomorskiego. Są to przede wszystkim dopływy: Wisły, Brdy, Wdy, Drwęcy i Noteci. Nie są to oficjalne szlaki kajakowe, ale (szczególnie w okresie wyższego stanu wód), służą uprawianiu turystyki kajakowej, w jej bardziej ekstremalnej, kwalifikowanej formie, czyli tak zwanemu kajakarstwu zwałkowemu


Autorami książki, byli: Marek Weckwerth i Piotr Weckwerth.


Publikację „(Mało) znane rzeki województwa kujawsko-pomorskiego” pobierzesz tutaj: